BG Flag EN Flag


Варна

Дневник за регистрация на договорите
Протокол от общото отчетно събрание на КАБ РК Варна - 25.03.2010 г.


 
Анкета
Смятате ли, че нормативната ни уредба стимулира конкурентната среда, съответно качество на инвестиционните проекти?
 Да, напълно.

 С малки промени може да стане на европейско ниво.

 Има нужда от съществени промени.

 "Стимулира" определени архитектурни кръгове.

 Няма значение, аз заминавам за чужбина... 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори