BG Flag EN Flag


Закони

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Закон за признаване на професионалните квалификации
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации
Ръководство за потребителя/Директива 2005/36/ЕС
Директива 2006/100/ЕО за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния
Директива 123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар
Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите
Закон за устройство на територията
Закон за обществените поръчки - изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 май 2014г.
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за културното наследство
Закон за интеграция на хората с увреждания


 
Анкета
Какво очаквате в професионален план от новата 2015 година?
Повече работа и възможности в инвестиционното проектиране. Гласове: 26
(37%)
  
Работа със справедливо възнаграждение. Гласове: 17
(24%)
  
Удовлетворен съм от изминалата година и очаквам същите успехи. Гласове: 1
(1%)
  
Очаквам да е още по-лоша от предишната. Гласове: 10
(14%)
  
Стига анкети! Аз вече работя в друга сфера. Гласове: 13
(18%)
  
Друго Гласове: 4
(6%)
  


Общо гласували: 71

 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори