BG Flag EN Flag


План-програма за дейността на КАБ за 2017 г.

17 /02 /2017

Уважаеми колеги,

 

Съгласно Устава на Камарата на архитектите в България, Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет и бюджет за изпълнението й.

 

С желание за прозрачност и диалогичност в работата на КАБ, Ви призоваваме  към активност. Изпращаме план-програмата за дейността на Камарата по ресори, подготвена съответно от:   

арх. Мартин Христов Христов - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Практика“ и Комисията по регистър.

арх. Петкана Георгиева Бакалова - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Нормативи“ и председатели на постоянни работни групи.

арх. Николай Николаев Баровски - зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Квалификация“ и комисия „Квалификация“.

 

Очакваме вашите коментари и предложения по програмите. Вашето мнение  е от изключителна важност за изготвянето на окончателния вариант на план-програмите. Всички предложения ще бъдат внесени за обсъждане и утвърждаване на предстоящото заседание на Управителния съвет на КАБ на 24.02.2017г.

 

Вашите идеи и предложения са важни за нас и ги очакваме до 20.00 часа на 23.02.2017 г. /четвъртък/  на следния e-mail: signal@kab.bg.

 

Редактираната въз основа на вашите предложения и одобрена от УС план-програма ще бъде представена за утвърждаване от ОС на КАБ.

 

 

От Оперативното ръководство на КАБ

 

 

 

 

 

ОЩЕ ОТ


Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори