BG Flag EN Flag


Майкъл Сетер ще бъде част от Share Форум София 2017г.

15 /05 /2017

6th of June 2017- Sofia Hotel Balkan
Register to the
SHARE Sofia Forum
ПОКАНА

за участие в

SHARE Forum Sofia 2017

Майкъл Сетер също ще бъде част от архитектурната и инженерна конференция Share София 2017г. Тя ще се проведе на 06 юни 2017г. в "София Хотел Балкан".

 

Присъствието е безплатно за всеки член на КАБ, придобил пълна проектантска правоспособност и има възможност да регистрира със себе си още двама проектанти, притежаващи ограничена проектантска правоспособност. 
 

Сетер е основател на „Сетер Архитекти“. Той ще направи презентация на тема творчески и устойчиви работни пространства и ще представи концепцията си за проекта „Facebook“. Също така ще демонстрира идеята си за устойчиви офиси в други проекти разработени от „Сетер Архитекти“, като „Google & Autodesk офиси“.
YOUR CONTACT   LINKS to SHARE Sofia 2017
Denisa Broatec
Sales Director

+4 0751 111 601
denisa.broatec@abplus.ro
 
SHARE Sofia Speakers
About the event
All the presentations from SHARE Sofia Forum will be simultaneous audio translated from English into Bulgarian.
Related events
FOLLOW US

PARTNERS
OFFICIAL PARTNER
MAIN PARTNERS
Sponsors

ОЩЕ ОТ


Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения


Медийни партньори