BG Flag EN Flag


Людмил Иванов Дишлиев - Назад

     Професионална квалификация : Архитект
Рег. номер : 01273
Проектантска правоспособност : Пълна
Регионална колегия : София - област
Адрес за кореспонденция :
Телефон :
Моб. телефон :
E-Mail :
Сайт :


 
Анкета
Смятате ли, че нормативната ни уредба стимулира конкурентната среда, съответно качество на инвестиционните проекти?
 Да, напълно.

 С малки промени може да стане на европейско ниво.

 Има нужда от съществени промени.

 "Стимулира" определени архитектурни кръгове.

 Няма значение, аз заминавам за чужбина... 
Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори