BG Flag EN Flag


РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Име:
А ЕНД Д ПРОЕКТ ООД
А ЕНД М ПРОДЖЕКТ ЕООД, вх.ВН-ПБ-86/ 09.12.2013г.
АБС-ДИЗАЙН ЕООД
АЛАМЕДА ЕООД
АНДРЕЕВА ПРОАРХ ЕООД
АПАРАТ ООД
АПБ КРОМЛЕХ ЕООД
АРБО – ПЛАН ООД
АРКИТЕКЧЪРЪЛ СПАЙС ЕООД, вх. № ВН-ПБ-6-2/19.12.2014г.
АРКИТЕКЧЪРЪЛ СПЕЙС ЕООД, вх. № ВН-ПБ-6-1/19.12.2014г.
АРХ СТУДИО 1 ЕООД, вх.ВН-ПБ-88/ 12.12.2013г.
Арх.Пламен Ангелов Аврониев - свободна професия, вх.№ ВН-ПБ-96/ 01.10.2015г.
АРХЕЛИТ ООД, вх.ВН-ПБ-91/ 19.12.2013г.
АРХИС ДИЗАЙН ООД
АРХИС ПЛАН ЕООД
АРХИС ПРОЕКТ ООД
Архитект Десислава Мариянова Димитрова свободна професия, вх.ВН-ПБ-83/ 23.09.13
АРХИТЕКТОНИКА – 90 ЕООД
АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН ЕООД
АРХИТЕКТУРА-Т.П. ЕООД
АРХИТЕКТУРНА ФИРМА- ПЕЕВ – ТЕОДОР ПЕЕВ ЕТ
АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ ДЗЗД
АРХИТЕКЧЪРЪЛ СПЕЙС ЕООД
АРХПЛАН ДЗЗД
АРХПРО ООД, вх.ВН-ПБ-14/12.11.2014
Архпро-ПР ООД, вх.ВН-ПБ-95/12.11.2014
АРХПРОЕКТ – ПЕЕВ ДЗЗД
АРХТИНК ЕООД
АС ПРО 3 ООД
АТЕЛИЕ АТРИУМ ООД
АТИКА ЕООД
Барбара Димитрова Щерева свободна професия
БЕЛ АРХ ЕООД
Благовеста Пенкова Таскова свободна професия
БРЪНЧЕВ ЕООД, вх.ВН-ПБ-89/ 13.12.2013г.
БУЛИС – Георги Минчев ЕТ
БУЛИС – ГМ ЕООД
ВАЛЕНТИ ЕООД
Валентин Лилов Витков свободна професия
Велин Димитров Нейчев свободна професия
Веселка Трифонова Митева свободна професия
ВЕСТА-ВЕНЕТА СТОЯНОВА ЕТ
ВИКАРТ ЕООД
Витков- Валентин Витков ЕТ
Владимир Владимиров Димитров свободна професия
Владимир Владимиров Димитров – Архитект Свободна професия
ВТМ ОЛИМПИЯ-ВЕСЕЛКА МИТЕВА ЕТ
ДЕКОАРХ ЕООД
ДЕКОНС – ОГНЯН СИМОВ ЕТ
ДЕССА ПРОЕКТ ЕООД
Димитър Георгиев Статев свободна професия
Диян Венциславов Петров свободна професия
ДН студио ЕООД
Е.ПЪКОВА-ЕКАТЕРИНА ФИНДЖЕКОВА ЕТ
ЕКО – ПРОЕКТ ЕООД
ЕКО – ПРОЕКТ- Бранимир Карагеоргиев ЕТ
ЕМ ДЖИ ПРОДЖЕКТ – Варна ЕООД - вх. № Вн-ПБ-80/23.11.2011
ЕСЕНТИ РАЧИНСКИ ООД, вх.ВН-ПБ-93/ 20.12.2013г.
ЖАКИ АРХ СТУДИО ЕООД
Иван Михайлов Сердюк свободна професия
ИНТЕРАРХИНВЕСТ ЕООД
Калина Тодорова Павлова свободна професия
Кирил Димитров Стоянов свободна професия
КОНЦЕПТ АРХ ЕООД
Костадин Александров Лабов свободна професия
Л' АРХ Чонева ЕООД
ЛАГИС ЕООД
ЛИАФОРМ ЕООД
Лилия Петрова Петрова свободна професия
М.АРТ 55 ЕООД
МАК 2 ЕООД
МАРХИС ЕООД, вх.ВН-ПБ-90/ 19.12.2013г.
МД ПРОДЖЕКТ 08 ЕООД
МИЛАРТ ЕООД
МК-ДИЗАЙН ЕООД
Надежда Цонева Ганчева свободна професия
Наска Кръстева Боюндрукова-Люцканова свободна професия
НЮАРХ ЕООД
О3 ЕООД
Пана Дизайн и Архитектура ЕТ
ПЕРТА ЕООД
ПЕРТА ЕООД, вх.ВН-ПБ-87/ 12.12.2013г.
ПЕТРОВ АРТ ЕООД
ПЕТЪР ПОПОВ - ПОЛИПРОЕКТ ЕТ
ПРОСТРАНСТВО 09 ООД, вх.ВН-ПБ-94/ 26.02.2014
РИЧ_АРХ ЕООД
РОСЕН ИВАНОВ ЕТ
Румяна Генова Статева свободна професия
СТАРХ ЕООД, вх. № ВН-ПБ-81/26.07.2012 г.
СТЕФАНОВ-ПРОЕКТ ЕООД, вх.ВН-ПБ-84/ 06.12.2013г.
Стронгил строй ООД
СТРУКТУРА ЕООД
СТУБЕЛ 3 ООД
СТУДИО 2х1 ООД
СТУДИО А ПЛЮС ООД
СТУДИО А4 ЕООД
СТУДИО РАЧЕВИ ООД, вх.ВН-ПБ-82/10.10.12
ТОМА ТОМОВ-ВАРНА ЕТ
УНИАРХ ЕООД, вх.ВН-ПБ-92/ 20.12.2013г.
УРБАНЕКС ЕООД, вх.ВН-ПБ-85/ 09.12.2013г.
ФАКТОР ЕООД
ФЕКТА ЕООД
ФЕКТА ПЛЮС ЕООД
ФРИБУЛ ЕООД
Цветана Цветанова Велкова свободна професия

Новини
Събития
Законодателство
Конкурси
Зелен свят
Международна дейност
Писма и съобщения

Медийни партньори